Chuyện các couple

Với mình mà nói couple chính là điều thú vị nhất trong một nhóm nhạc, hầu như khi bắt đầu để ý 1 thành viên nào đấy, mình sẽ tìm hiểu xem cạ cứng của người đó là ai. Và dù có gượng ép hay duyên số mình cũng sẽ thích luôn người còn lại. Cái này chắc gọi là vẹn cả đôi đường *cười* hay nói đúng hơn, làm sao mình có thể không thích cái người luôn hảo hảo mà vui vẻ với bias của mình chứ :”  )

Ấy vậy mà, một hủ nữ lâu năm mà mình quen thân cũng thích Chanyeol lại hoàn toàn không muốn ship Chanyeol với bất kỳ ai. Khi vào fandom này rồi thì mình mới hiểu vì sao người bạn đó lại nói như vậy.

Vì đôi lúc Park Chanyeol được đem ra để thiên hạ dè biểu :”  ) vì Chan không còn thân với Baek, vì hôm qua Chan thân với Kris, vì nay Chan lại tò tò theo Soo, vì Chan là kẻ thích fan service, vì Chan là người không thủy chung, vì Chan chia rẻ các couple khác, vì Chan… vì đủ thứ lý do mà các shipper có thể nghĩ đến.

Tiếp tục đọc

Advertisements